Remus øyenlyst fri igjen i dag, 20.1.22.

3.31.22. 6 Australsk terriervalper født

I det kom det 2 røde hanner, t2 røde tisperog 2 blue/tan tisper.  Far er N Uch Linnearud's Yaxley og mor er N DK Uch Fijrv-17 Heljv-17 Linnearud's Ærevære Røde Ærke.