Valper etter Australsk import Veraicon Bushmanns Farewell 'Buddy' og N LUX ch BeNeLuxv-17 (NE+LUX) Æra Av Falchebo 'Sweetie

Puppies

4 boys for sale. Sire: Veraicon Bushmanns Farewell 'Buddy' and Ch Æra Av FAlchebo 'Sweetie'. Both Red and Blue/Tan aviable