24. des, 2017

God Jul/ Merry Christmas

Da er snart et år til over.  Det er juleaften.  Tankene går tibakel på resten av året.  Det har vært et begivenhetrikt år på hundefronten. Kennelen har fått noen nye champions i utlandet. Vick har blitt N S DK og NORD ch  Remus har blitt S og LUX ch, samt BeNeLuxv-17(Lux)  Sweetie har bllitt LUX ch og BeNeLuxv-17(Lux) og (NL). Lorita har blit BE ch og BeNeLuxv-17 (Be).  Ærke har blitt HE jrv-17 og FI jrv-17.  

Vi har også eksportert Linnearud's Ærevære Røde Ægon til England.   Det ser ut¨til at neste år blir like spennende g inholdrikt for oppdrettet vår.   Gleder  meg til fortsettelsen.

 

2017 is nearly over. It's Christmas and my thougth are going backto the passed year.  It has been a lovely year.  We have had succsess in the showringand have got some new champions.

The following titles is eaned:

Vic: NO SE DK NORD ch

Remus : SE LUX ch BeNeLuxw-17 (LUX)

Lorita: BE ch BeNeLuxw-17 (Be)

Sweetie: LUX ch BeNeLuxw-17 (NL and LUX)
Ærke:  HI jrw-17 FI jrw-17
 
We did also export Linnearud's Ærevære Røde Ægonto England.
 
2018 seems to bejust exciting.  I'm looking forward to some promissing news and of coarse continus showing my dogs.