16. apr, 2016

Sportrening

Takk til Laial for en flott dag med sprotrening for våre hunder i  dag.  Tan-Ghil gikk bra, men er mer interessert i å utrede fersksporene vi kommer omver nå enn tidligere.  Chika gikk sitt første over natten spor.  Det gikk bra.  Xindie fikk et kort spor, men denne ganger var det ikke slepespor.  Brukte mere tid på rent blodspor.  Ho fikk noen rene slepespor etterpå og løste det bra.  Tok til og med opp sporet etter tap siste gangnen.  Hun elsker skanken, og godtar ikke belønning med godbiter ved sporslutt.  Ole var med å fikk se litt lek i skogen uten blo eller skanke.  Laila sine to shibaer, Lykke og Genki, gikk utmerkede spor, som vanlig.