1. apr, 2016

Poding av epler.

I dag har jeg podet eplesortene Langballe, Rød Haugmann og Håkonseple.  Alle er gamle norske sorter.  Det ble podet på 3 grunnstammer og to eksisterende trær.  Håper det slår til.  Det blir spennende fremover.