3. feb, 2016

Legger på seg. Puts on weigth

Da ha valpene lagt på seg ca. 300 g hver den siste uka.  De veier nå nellom 800 og 1100 g.

The pups has put on about 300 g each last week.  They are now between 800 an 1100 g.