9. nov, 2015

Da har W-kullet kommet/W-litter has arrived.

PÅ dag 66 ble det keisersnitt på Chika.  Det var 3 valper, alle hanner  Det var to som nok er Sort/tan og en particolor.  Mor og barn har det bra.   Chika tar seg godt av valpene.

On day 66 Chika got cecerian.  It is 3 puppies, all males.  To is black/tan and one particolor. Mum and pups are well.  Chika is taking good care of her puppies