3. nov, 2015

Blodsportrening.

Trass i at æ har tispe i åpningsfasen av fødsel gikk Laila og æ to spor hver i dag.  Sporene var lagt på en av nabogåtdene, slik at veien hjem var kort om valpene meldte sin ankomst.  Sweetie var litt for ivrig og hopper mye rundt.  Hun jobbet godt deler av sporet og fant sporslutt.  Tan-Ghil har ikke gått spor på noen uker.  I dag gikk han også litt over på ferskspor, så kanskje der er et håp om å få han godkjennt til ettersøk alikevel.  Ellers  går han rimelig spornøye.  Det blåte sterkt i dag, noe som gjør  at hundene i perioder går sekundært på sporet.   Taka og Lykke gikk også bra i dag.  Alle fant skanken i sporslutt.  Takk for en fin dag på jorder og hogstfelt.