24. apr, 2015

Bevegelig blodspor prøve

Fay og jeg var på vår første blodsporprøve i ettermiddag.  Det ble en null, da hun mistet heltlsten ved siste vinkel.  Det kom flere hunder og folk.  Det ble for store forstyrrelser.  Etter flere forsøk på å sette Fay tilbake på sporet,ble vi enige om å avbryte. Da fant Fa sporet og fulgte det de ca. 150 - 200 metrene til sporslutt.  Dommerens kommentar var:  Hund går spor bra helt til siste vinkel.  Mister lysten her.  Blir enig med fører om å brte prøve.  Fører leser hunden meget bra, jobber med og støtter hunden.

Trist at det gikk slik, men vi hadde en god opplevelse.  Vi prøver igjen om et par uker.  Gleder oss til fortsettelsen.