Et litet oppdrett av 'Aussie' Australsk terrier og Löwchen med hovedvekt på mentalitet, sunnhet og rasetype.

A small breeding of Australian terrier and Löwchen. In focus is: mentality, health and breedtype

Vi har champions i følgende land: / We have got chapions in the following contries:

Norway, Sweden, Denmark, Finland, Netherlands, Gibraltar, Romania, Bulgaria, Balkan, Moldova, Philepins, Ukraine,Turkey, Azabadjan, Georgia, Cyprus , Tsjekkia, Luxembourg,Belgium

Vi har hunder med vinnertittel i følgende land: / We have dogs with winner title From following places:   

Norway, Sweden, Black Sea, Tsjekkia, BeNeLux  Belgium and Finland.

Vi har eksportert hunder til Finland,Sverige og England.  /  We have exported dogs to Finland, Sweden, and England.

 

Vi har importert hunder fra Sverige, Danmark, Tsjekkia og Australia/ We have imported dogs from Sweden, Denmark, Chez rep  and Australia. 

Vi har en Löwchen og en Australsk terrier som er: N Vch / We have also a Löwchen and an Australian terrier that is N Vch

'Fay' Chathams Natural Fay er den andre Australske terrier i Norge som er blitt godkjent ettersøkshund på skadet hjortevilt. Hun var 11 mndr. da hun bestod siste prøven.
Chatham's Natural Fay is the second australian terrier in Norway that has been an offical seeking dog after wounded deers. She was 11mnts when she passed the her final test. Here she is after training bloodtrack, and she found the deer foot.

Fay med sin fører og eier. Fay with her owner.

Oppdrett av Australsk terrer og Löwchen

 Breeder of Australian terrier and Little Lion Dog /Löwchen.  

 

Jeg har hatt Australsk terrier siden 1997, löwchen siden 2000.

Vi hadde vårt første kull med australsk terriervalper i november 2000.  Det første löwchenkullet kom i 2006.

Our first australian terrler litter were born in November 2000 and our first Löwchenlitter in 2006.  I have had aussies since 1997 and Löwchens since 2000.

Forespørsler er velkommen.

Enquieris are welcome.